Open international contests

International contest for PostDocs 2018

End 31.12.2018

wpid-naschet-usvoeniya-nekotoryh-pitatel-nyh-veschestv-iz-rastitel-nyh-produktov-mozhno-vstretit-raznuyu-informaciyu_i_12.jpg
 

Sechenov University 

announces open international competitionto
attract young scientists (postdocs)
in 2018


wpid-naschet-usvoeniya-nekotoryh-pitatel-nyh-veschestv-iz-rastitel-nyh-produktov-mozhno-vstretit-raznuyu-informaciyu_i_1.jpg